Vallekilde Højskole

AUG 2016 – DEC 2016: Undervisningsassistent

Undervisningsassistent på linjen Event & Lederskab med fokus på projektledelse, afviklinger, eventdesign og undervisning. Blandt mange forskellige projekter var f.eks. bæredygtighed- sprojektet Clean Out Loud på Roskilde Festival, Reflektor Light Festival og litteraturfestivalen LITT TALK.

JAN 2016 – JUL 2016: Kursuselev

Som elev på højskolen fik jeg erfaring med en bred vifte af arbe- jdsopgaver – blandt meget andet booking og koncertafvikling, programplanlægning for aktiviteter på Clean Out Loud på Roskilde Festival, som involverer 9.000 festivalgæster og kommunikationsansvarlig på et gadeevent i Sankt Peder Stræde i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. Jeg opnåede herigen- nem en bred og brugbar viden inden for eventafvikling, samar- bejde, logistik, økonomi og kommunikation.

Vallekilde Højskole

Posted in CV

Skriv et svar